جنس این کاپشن ها دو رو شمعی مموری است .

دارای دو جیب در بغل است که زیپ دار می باشد ودو جیب در داخل می باشد.

داخل آن استر ساتن مانندضد آب و رنگی متفاوت با رویه دیگر کاپشن دارد.

یقه آن حالت کشباف اسپرت دارد و همچنین پایین تنه نیز کشباف می باشد.

همچنین یقه آن حالت ایستاده دارد که گردن را گرم نگه می دارد.

سرآستین های آن هم حالت کشباف دارد .

دارای آستین های بلند و طول کاپشن تا روی باسن می آید.

قابل شستشو در دمای 30 درجه سانتی گراد را دارد.

از تماس با مواد سفید کننده خوداری شود.