جنس این کاپشن از چرم مصنوعی تولید شده است.
داخل کاپشن خزدار می باشد.
دارای دو جیب در طرفین و یک جیب داخلی زیربغل می باشد.
یقه این کاپشن ایستاده می باشد.
اتوکشی نشود.
بهتر است برای شستن به خشکشویی برده شود.