جنس این کاپشن ها کتان بارانی است .

دارای دو جیب در بغل است که زیپ دار می باشد ودو جیب در داخل برای قرار دادن وسایل ضروری می باشد.

داخل آن استر ساتن مانند هم رنگ خود کاپشن است.

یقه آن حالت کشباف اسپرت دارد که شکل نهایی یقه را به صورت هفتی مانند می نمایاند.

سرآستین های آن هم حالت کشباف دارد و هم با دکمه باز و بسته می شود.

پایین تنه آن نیز حالت کشباف دارد.

دارای آستین های بلند و طول کاپشن تا روی باسن می آید.

قابل شستشو در دمای 30 درجه سانتی گراد و همچنین قابلیت اتو کشی دارد.

از تماس با مواد سفید کننده خوداری شود.