جنس این کاپشن شمعی ضد آب میباشد

دارای دوجیب در بغل است که با زیپ باز وبسته میشود

و دو جیب بزرگ در داخل برای قرار دادن مدارک یا وسایل بزرگ تر

پایین کار نیز بند کشی دارددارای بار کد بین المللی

که قابلیت سفت کردن کاپشن را در پایین تنه فراهم میکند

حالت بادی با لایه داخلی پشم شیشه دوخت شده میباشد

دارای یک کلاه با بند تنظیم شونده ویقه ایستاده که دور گردن را میگرد

سرآسنین ها کشی دوخت شده دو سانتی است

داخل آن آستر لطیف فوق العاده با کیفیت با

دوخت جذبی برای جلوگیری از تعریق کاذب است

فوق العاده سبک ومناسب استفاده برای کوهنوردی هوای سرد زمستان است

قابل شستشو در دمای پاییین است.