جنس این کاپشن چرم مصنوعی است.

داخل آن خزدار است که بسیار گرم است و مانع تعریق کاذب می شود.

مناسب استفاده در زمستان است.

آستین های آن بلند و با دکمه باز و بسته می شود.

دارای دو جیب در بغل است و در قسمت داخل در کنارین دارای جیب است.

مدل یقه تا بالای گردن می آید.

دو آستین و پایین تنه تیکه دوزی چرمی است.