جنس این کاپشن کتان میباشد.
دارای دو جیب در قسمت سینه و دو جیب در قسمت پایین میباشد.
با دکمه و زیپ باز و بسته میشود.
قابل شستشو در دمای پایین با لباسشویی را دارد.
قابل اتو کشی با بخار را دارد.