جنس این کاپشن گورتکس می باشد.

این کاپشن دارای کیفیت فوق العاده می باشد.

کاپشن دو رو کوهنوردی ضد آب می باشد.

زیپ آن قابلیت ضد آب بودن دارد و از ورود آب به درون آن جلوگیری می نماید.

این کاپشن همراه با پلیور زیرین آن می باشد که قابلیت جدا شدن از هم را نیز دارد.

هم کاپشن و هم پلیور زیرین آن مناسب استفاده روزمره نیز می باشد.

دارای دو جیب در بغل است که زیپ دار می باشد ودو جیب در داخل می باشد.

پلیور زیرین آن هم دارای دو جیب در بغل است که زیپ دار می باشد.

همچنین یقه آن حالت ایستاده دارد که گردن را گرم نگه می دارد.

دارای آستین های بلند و طول کاپشن تا روی باسن می آید.

قابل شستشو در دمای 30 درجه سانتی گراد را دارد.

از تماس با مواد سفید کننده خوداری شود.