مدل این کت تک اسپرت میباشد
طرح پارچه ساده است.
داری سه جیب در قسمت جلو ویک جیب بر روی سینه میباشد.
مناسب ست کردن با شلوار جین و کتان و پارچه ای اسپرت میباشد.
درصد بالایی از الیاف نخی در پارچه کت استفاده شده است.
برای شستشو  بهتر است از خشکشویی استفاده شود.
با دمای منسب امکان اتو شویی را دارد.