مدل این کت تک اسپرت میباشد
طرح پارچهچهار خانه است.
داری سه جیب در قسمت جلو ویک جیب در بغل کت میباشد.
مناسب ست کردن با شلوار جین و کتان و پارچه ای اسپرت میباشد.
درصد بالایی از الیاف نخی در پارچه کت استفاده شده است.
برای شستشو  بهتر است از خشکشویی استفاده شود.
با دمای منسب امکان اتو شویی را دارد.