مدل این کت تک اسپرت میباشد
طرح پارچه چهار خانه است.
داری سه جیب در قسمت جلو ویک جیب در بغل کت میباشد.
مناسب ست کردن با شلوار جین و کتان و پارچه ای اسپرت میباشد.
درصد بالایی از الیاف نخی در پارچه کت استفاده شده است.
برای شستشو  بهتر است از خشکشویی استفاده شود.
با دمای مناسب امکان اتو شویی را دارد.