این کت جین مناسب افراد سایز بزرگ میباشد.
طرح ان سنگشور میباشد.
دارای دو جیب بر روی سینه و دو جیب در قسمت پایین میباشد.
دارای  دو جیب در بغل کت میباشد.
با دکمه باز و بسته میباشد.
قسمت مچ کت با دکمه باز وبسته میشود.
بهتر است در خشکشویی  شسته شود.
قابلیت اتو کشی با اتو بخار را دارد.