رویه و آستر داخل این کفش ها از چرم طبیعی و زیره کفش از پی.یو تهیه شده است. همچنین کفه آن طبی بوده و وزن سبک کفش موجب راحتی بیشتر آن در پا می شود.