جنس این کفش از چرم طبیعی می باشد.

آستر داخلی این کفش نیز از چرم طبیعی می باشد.

این کفش از برند مشهور کیاک است.

دارای کفه طبی می باشد که بسیار راحت و مناسب استفاده روزمره است.

این کفش دور دوز می باشد.

قابلیت باز و بسته شدن با بند را نیز دارد.