این کلاه از جنس جین تهیه شده است.
پشت کلاه دارای یک بند برای تنظیم انذازه می باشد.
دارای سوراخ هایی جهت گردش هوا می باشد.
نقاب هلالی شکل دارد.
از کیفیت بالایی برخوردار است.
وزن آن سبک است.