این کلاه از جنس چرم مرغوب تهیه شده است.
پشت کلاه دارای یک بند برای تنظیم انذازه می باشد.
این کلاه از داخل دارای آستر می باشد.
نقاب هلالی شکل دارد.
از کیفیت بالایی برخوردار است.
وزن آن سبک است.