جنس این کلاه فوتر است که بسیار گرم است و برای استفاده درفصول سرد سال مناسب است.

دورلبه آن چرم دوخته شده می باشد و داخل آن آستردوزی شده است.

دارای طراحی کلاسیک است.

با یک سگک فلزی که در پشت کلاه قرار دارد می توان سایز آن را به نسبت دلخواه تغییر داد.