این کلاه مخصوص استفاده در پاییز و  زمستان می باشد و دارای گوشی تاشو برای گرم نگه داشتن گوش می باشد.