این کیف از چرم طبیعی تهیه شده است
دارای دسته برای حمل با دست و بند برای استفاده از دوش میباشد.
لایه داخل ان استر بندی شده است
دارای دو جیب در قسمت جلو که یکی با زیپ بسته میشود و یکی با سگک
و همچنین داری یک جیپ در قسمت پست کیف میباشد و دارای یک جیب داخلی نیز میباشد.