این کیف از چرم 100%طبیعی گاوی تهیه شده است.
این کیف دست دوز می باشد.
دارای چندین محفظه برای قرارگرفتن کارت های اعتباری و یک زیپ در داخل می باشد.
بطور ساده بازوبسته می شود.
ابعاد این کیف20.5*19 می باشد.