این کیف از چرم 100%طبیعی گاوی تهیه شده است.
این کیف دست دوز می باشد.
دارای چندمحفظه برای قرارگرفتن کارت های اعتباری می باشد.
بطور ساده بازوبسته می شود.
ابعاد این کیف24.5*9.5 می باشد.