این کیف از چرم 100%طبیعی گاوی تهیه شده است.
این کیف دست دوز می باشدجنسی نرم دارد و دارای قسمتی زیپ دار است.
دارای چندمحفظه برای قرارگرفتن کارت های اعتباری می باشد.
بطور ساده بازوبسته می شودوبه راحتی در جیب جا میشود.
ابعاد این کیف24.5*9.5 می باشد.