این کیف از چرم 100%طبیعی گاوی تهیه شده است.
این کیف دست دوز می باشدجنسی نرم دارد ودارای قسمتی زیپ دار است.
دارای چندمحفظه برای قرارگرفتن کارت های اعتباری می باشد.
بطور ساده بازوبسته می شودوبه راحتی در جیب جا میشود.
ابعاد این کیف24.5*9.5 می باشد.