همانطور که درمقاله کراوات بهتر است یا پاپیون گفتیم ، کراوات ها از جمله مهم ترین اکسسوری آقایان هستند که کامل کننده تیپ و استایل مردان هستند . اما بستن گره کراوات برای خیلی از مردان کار راحتی نیست به همین منظور ما در اینجا به شما آموزش خواهیم داد که چطور کراوات خود را ببندید .

نحوه بستن چند نوع گره کراوات

 

گره ساده

نحوه بستن کراوات
۱. با پشت کراوات که رو به جلو است شروع کنید، لبه پهن در سمت راست و لبه کوچک در سمت چپ باشد. نوک لبه کوچک باید کمی بالاتر از دکمه شکم باشد. تنها لبه پهن را حرکت دهید.
۲. لبه پهن را از زیر لبه کوچک به سمت چپ ببرید.
۳. لبه کوچک را ثابت نگه داشته و لبه پهن را از روی آن به سمت راست ببرید.
۴. لبه پهن را در حلقه گردن از زیر به سمت بالا بکشید.
۵. لبه پهن را از میان حلقه‌ای که در جلو ایجاد کرده‌اید پایین بکشید.
۶. لبه پهن را برای محکم کردن گره پایین بکشید. گره را به سمت بالا برده و آن را تنظیم کنید.

 

گره ون جیکت
نحوه بستن کراوات

 1. با لبه پهن کراوات در سمت راست و لبه کوچک در سمت چپ شروع کنید. نوک لبه کوچک باید کمی بالاتر از دکمه شکم قرار گیرد. تنها لبه پهن را حرکت دهید.
 2. لبه پهن را از روی لبه کوچک به سمت چپ ببرید.
 3. لبه پهن را از زیر لبه کوچک به سمت راست ببرید.
 4. لبه پهن را به صورت ضربدر از روی لبه کوچک به سمت چپ ببرید.
 5. لبه پهن را از زیر لبه کوچک به سمت راست ببرید.
 6. لبه پهن را به صورت ضربدر از روی لبه کوچک به سمت چپ ببرید .
 7. لبه پهن را از زیر لبه کوچک به سمت راست ببرید.
 8. لبه پهن را به صورت ضربدر از روی لبه کوچک سمت چپ ببرید .
 9. لبه پهن را در حلقه گردن از زیر بالا ببرید.
 10. لبه پهن را از میان سه حلقه جلو به پایین بکشید
 11. گره را با کشیدن لبه پهن به پایین محکم کنید. گره را بالا ببرید و آن را تنظیم کنید. حلقه اول و دوم باید کمی از زیر حلقه سوم نمایان باشد.

گره پرنس البرت

 1.  با لبه پهن کراوات در سمت راست و لبه کوچک آن در سمت چپ شروع کنید. نوک لبه کوچک باید کمی بالاتر از دکمه شکم قرار گیرد. تنها لبه پهن را حرکت دهید.
  ۲.  لبه پهن را روی لبه کوچک به سمت چپ ببرید. لبه پهن را از زیر لبه کوچک به سمت راست ببرید.
  ۳.  لبه پهن را به صورت ضربدر از روی لبه کوچک به سمت چپ ببرید .
  ۴.  لبه پهن را از زیر لبه کوچک به سمت راست ببرید.
  ۵.  لبه پهن را به صورت ضربدر از روی لبه کوچک به سمت چپ ببرید .
  ۶.  لبه پهن را در حلقه گردن از زیر به سمت بالا ببرید.
  ۷.  لبه پهن را از میان دو حلقه جلویی به پایین بکشید.
  ۸.  لبه پهن را به پایین بکشید تا گره محکم شود.
  ۹.  گره را بالا ببرید و آن را تنظیم کنید. اولین حلقه باید کمی از زیر حلقه دوم نمایان باشد.

 

گره پرات

 

۱. با پشت کراوات که رو به جلو است شروع کنید، لبه پهن کراوات سمت راست و لبه کوچک آن سمت چپ باشد. نوک لبه کوچک باید کمی بالاتر از دکمه شکم باشد. تنها لبه پهن را حرکت دهید.
۲. لبه پهن را از زیر لبه کوچک به سمت چپ ببرید.
۳. لبه پهن را از وسط، به سمت حلقه گردن بالا ببرید.
۴. لبه پهن را از حلقه گردن عبور داده و به سمت چپ پایین بکشید.
۵. لبه پهن را به صورت ضربدر از روی لبه کوچک به سمت راست ببرید.
۶. لبه پهن را در حلقه گردن از زیر بالا ببرید.
۷. لبه پهن را از میان حلقه‌ای که در جلو ایجاد کرده‌اید پایین ببرید.
۸. لبه پهن را پایین بکشید تا گره محکم شود. گره را بالا ببرید و آن را تنظیم کنید.

 

شاید اغراق نباشد که بگوییم بیش از 85 مدل نحوه بستن کراوات داریم ولی ما در اینجا به شما نحوه بستن چهار مدل از معروف ترین گره های کراوات را آموزش دادیم  که هم آسان هستند و هم پر کاربرد . امیدوارم که لذت برده باشید .