از آنجایی که پا قلب دوم آدمی است، مراقبت از آن اهمیت زیادی در حفظ سلامتی دارد.راه رفتن طولانی یا حتی کوتاه مدت با کفش مناسب،انرژی مضاعف به شما میدهد.باعث سرعت در روند انجام کارهای روزانه تان خواهد شد.دقت در انتخاب این پوشش