این کمربند از چرم گاوی مرغوب تهیه شده است.
از سگک با کیفیت استفاده شده است.
سگک از نوع قلاب دار می باشد.
طرح کمربند ساده است.